Du học Nhật Bản / Học tiếng Nhật Bản / Cách đặt câu nghi vấn trong tiếng Nhật

Cách đặt câu nghi vấn trong tiếng Nhật

Khi đặt câu nghi vấn bạn không nên thay đổi trật tự của từ , mà chỉ thêm trợ từ KA vào cuối câu và thay đổi ngữ điệu khi nói . ( Lên Giọng )

Vì thế, câu KORE WA OMIYAGE DESU (Đây là món quà lưu niệm), khi sang câu hỏi thành KORE WA OMIYAGE DESU KA (Đây là món quà lưu niệm sao?)

cau-nghi-van-trong-tieng-nhat

Xem thêm: Các bước học tiếng Nhật tốt nhất

Bình luận & Nhận xét

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi và chia sẻ của bạn