Du học Nhật Bản / Tag Archives: Du học sinh Nhật Bản

Tag Archives: Du học sinh Nhật Bản

Du học sinh Việt được nhận bằng cảm tạ bắt cướp tại Nhật Bản

Ngày 2 vừa qua, hai du học sinh phát báo người Việt Nam đã được nhận bằng cảm tạ từ cục cảnh sát Takatsu thành phố Kawasaki. Hai bạn フィンバン・ハイ・ホック 26 tuổi và グエン・ユーン・トゥン 21 tuổi là du học sinh phát báo Mainichi Shimbun ở cửa tiệm Mizonoguchi. Du học …

Đọc tiếp