Tag Archives: Nổi bật

Những chuẩn bị cần thiết cho du học sinh

Phương pháp săn học bổng du học Nhật Bản

Phụ huynh và học sinh quan tâm đến du học cần chuẩn bị tốt ít nhất 4 yếu tố sau:  tài chính, kiến thức, tư tưởng, ngoại ngữ và các kĩ năng mềm. 1. Về tài chính Nhất thiết, bạn phải có đủ tiền học và tiền ăn ở trong …

Đọc tiếp